Volvo S40

Volvo S40

Volvo S40

Zużycie paliwa

Wartości zużycia paliwa podane w poniższych tabelach zostały określone na podstawie prób homologacyjnych przewidzianych w specyfikacji Dyrektywy ...

Wprowadzenie

...

Categorie