Skoda Superb: Zmiana trybu parkowania

Skoda Superb –> Jazda –> Układy wspomagające –> Asystent parkowania –> Zmiana trybu parkowania

Rys. 192 Menu z trybami parkowania: wyświetlacz
Rys. 192 Menu z trybami parkowania: wyświetlacz

Podczas wyszukiwania miejsca do zaparkowania oraz przed rozpoczęciem procesu parkowania na wyświetlaczu może się ukazać menu z następnym, odpowiednim trybem parkowania.

Tryby parkowania rys. 192

  1. Parkowanie równoległe tyłem
  2. Parkowanie prostopadłe tyłem
  3. Parkowanie prostopadłe przodem

Tryb parkowania można zmienić, naciskając przycisk z symbolem rys. 191
na stronie 161.

Po przełączeniu wszystkich oferowanych trybów parkowania kolejne naciśnięcie przycisku z symbolem spowoduje
wyłączenie systemu.

W razie potrzeby powrotu do uprzednio zalecanego trybu parkowania należy ponownie nacisnąć przycisk z symbolem .


Szukanie miejsca do zaparkowania

System może znajdować miejsce do zaparkowania w rzędzie pojazdów zaparkowanych równolegle albo prostopadle, po stronie pasażera albo kierowcy. ...

Parkowanie tyłem

Rys. 193 Parkowanie równoległe: wyświetlacz Rys. 194 Parkowanie prostopadłe: wyświetlacz System wspomaga kierowcę podczas parkowania ty ...

Categorie