Skoda Superb: Zmiana hasła / kodu PIN

Skoda Superb –> Obsługa –> System informacyjny –> SmartGate –> Zmiana hasła / kodu PIN

Hasło do połączenia Wi-Fi ustawione fabrycznie składa się z pełnego numeru identyfikacyjnego samochodu (wpisywanego wielkimi literami), natomiast hasło do połączenia Wi-Fi Direct stanowi kod PIN składający się z 6 ostatnich cyfr numeru identyfikacyjnego samochodu.

Po zmianie hasła / kodu PIN należy ponownie ustawić połączenie urządzenia komunikacyjnego ze SmartGate, stosując nowe hasło lub nowy kod PIN.

Jeżeli hasło / kod PIN odpowiada ustawieniom fabrycznym, wówczas po uruchomieniu aplikacji ŠKODA wymagana jest zmiana hasła / kodu PIN. Jeżeli hasło / kod PIN nie zostaną zmienione, uruchomienie aplikacji nie będzie możliwe.

Zmiana hasła umożliwiającego nawiązanie połączenia Wi-Fi

Zmiana kodu PIN umożliwiającego nawiązanie połączenia Wi-Fi Direct

Informacja

W razie zapomnienia hasła / kodu PIN do nawiązania połączenia ze SmartGate należy zwrócić się do specjalistycznej stacji obsługi o przywrócenie ustawień fabrycznych SmartGate.

Połączenie ze SmartGate za pomocą Wi-Fi Direct

Rodzaje połączenia przewidziane dla urządzeń komunikacyjnych z systemem operacyjnym Android. Nawiązywanie połączenia Włączyć ...

Odryglowanie i otwieranie

...

Categorie