Skoda Superb: Zasada działania

Skoda Superb –> Jazda –> Układy wspomagające –> Front Assist –> Zasada działania

Wspomaganie systemu działa w następujący sposób.

System działa tylko wtedy, gdy spełnione są następujące podstawowe warunki.

Informacja

System może działać w ograniczonym zakresie lub być całkowicie wyłączony, np. podczas jazdy na "niebezpiecznych" zakrętach lub podczas ingerencji ESC

Front Assist

Front Assist (dalej nazywany krótko systemem) ostrzega przed kolizją z innym pojazdem lub przeszkodą znajdującą się przed samochodem, w razie potrz ...

Ostrzeżenie o niebezpiecznym odstępie

Rys. 207 Symbole na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej: ostrzeżenie o niebezpiecznym odstępie Ostrzeżenie o niebezpiecznym odstępie wyświetlane ...

Categorie