Skoda Superb: Zasada działania

Rys. 202 Wyświetlacz tablicy rozdzielczej: przykłady wskazań ACC
Rys. 202 Wyświetlacz tablicy rozdzielczej: przykłady wskazań ACC

Rys. 203 Wyświetlacz tablicy rozdzielczej: przykładowe wskazania systemu ACC
Rys. 203 Wyświetlacz tablicy rozdzielczej: przykładowe wskazania systemu ACC

ACC umożliwia ustawienie prędkości w zakresie 30-160 albo 210 km/h (zależnie od wyposażenia) oraz odległości od poprzedzających pojazdów w zakresie od bardzo małej do bardzo dużej.

ACC dopasowuje zapamiętaną prędkość do rozpoznanego, poprzedzającego pojazdu i utrzymuje wybrany odstęp.

Dzięki czujnikowi radarowemu ACC może rozpoznać poprzedzający pojazd z odległości ok. 150 m.

Wskazania ACC rys. 202

  1. Pojazd rozpoznany (regulacja aktywna).
  2. Linia, która oznacza przesunięcie odstępu podczas ustawiania strona 172, Ustawianie poziomu odstępu.
  3. Ustawiony odstęp do poprzedzającego pojazdu.
  4. Pojazd rozpoznany (regulacja nieaktywna).

Wskazania stanu ACC rys. 203

  1. Regulacja nieaktywna (na wyświetlaczu kolorowym cyfry danych prędkości prezentowane są w kolorze szarym).
  2. Regulacja aktywna - nie wykryto pojazdu (na wyświetlaczu kolorowym cyfry danych prędkości prezentowane są z wyróżnieniem).
  3. Regulacja nieaktywna - brak zapamiętanej prędkości.
  4. Regulacja aktywna - wykryto pojazd (na wyświetlaczu kolorowym cyfry danych prędkości prezentowane są z wyróżnieniem).

Wskazówki dotyczące zmniejszenia prędkości

Jeżeli opóźnienie ACC w odniesieniu do poprzedzającego pojazdu nie jest wystarczające, na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej świeci się lampka kontrolna oraz następujący komunikat.


M. Naciśnij pedał hamulca!

Regulacja odpowiednio do pojazdu jadącego sąsiednim pasem

Podczas regulacji pojazd może być regulowany stosownie do pojazdu jadącego po sąsiednim pasie.

Może to nastąpić przy prędkości powyżej ok. 80 km/h, gdy pojazd porusza się szybciej od pojazdu na sąsiednim pasie. Na wyświetlaczu ukazuje się pojazd jadący sąsiednim pasem.

Informacja

Niektóre wskazania ACC na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej mogą zostać przesłonięte przez wskazania innych funkcji. Wskazanie ACC wyświetla się automatycznie na krótko w przypadku zmiany statusu systemu ACC.

Automatyczna regulacja odległości (ACC)

Automatyczna regulacja odległości (dalej nazywana krótko ACC) utrzymuje samoczynnie wybraną prędkość jazdy lub odstęp od poprzedzaj ...

Automatyczne zatrzymywanie i ruszanie

Przy użyciu ACC samochody z automatyczną skrzynią biegów można całkowicie zatrzymać i ponownie ruszyć. Całkowite zatrzymanie Gdy p ...

Categorie