Skoda Superb: Zasada działania

Skoda Superb –> Jazda –> Układy wspomagające –> Asystent parkowania –> Zasada działania

Rys. 191 Przycisk systemowy
Rys. 191 Przycisk systemowy

Wspomaganie systemu działa w następujący sposób.

Warunki działania systemu

System może znaleźć miejsce do zaparkowania tylko wtedy, gdy spełnione są następujące podstawowe warunki.

System może wykonać manewr parkowania tylko wtedy, gdy spełnione są następujące podstawowe warunki.

Aktywacja / dezaktywacja

System można włączać i wyłączać, naciskając przycisk z symbolem   rys. 191


Po aktywacji włączeniu systemu w przycisku świeci się symbol .


Asystent parkowania

Asystent parkowania (nazywany dalej krótko systemem) wspomaga kierowcę podczas parkowania w odpowiednich miejscach parkowania równoległego i prostopad ...

Szukanie miejsca do zaparkowania

System może znajdować miejsce do zaparkowania w rzędzie pojazdów zaparkowanych równolegle albo prostopadle, po stronie pasażera albo kierowcy. ...

Categorie