Skoda Superb: Zasada działania

Skoda Superb –> Jazda –> Układy wspomagające –> Kamera tylna –> Zasada działania

Rys. 184 Miejsce montażu kamery / nadzorowany obszar
Rys. 184 Miejsce montażu kamery / nadzorowany obszar

Kamera do rejestracji obszaru za pojazdem znajduje się w uchwycie pokrywy bagażnika rys. 184.

Nadzorowany obszar rys. 184

  1. obszar rejestracji kamery
  2. powierzchnia poza obszarem rejestracji kamery

Dostępne są cztery tryby wspomagające podczas parkowania oraz manewrowania.

Tryb zmienia się przyciskami funkcyjnymi na wyświetlaczu.

System może wspomagać kierowcę podczas pakowania i manewrowania po spełnieniu następujących warunków.

Kamera tylna

Kamera tylna (nazywana dalej krótko systemem) pomaga kierowcy podczas parkowania i manewrowania, wyświetlając obszar za pojazdem na wyświetlaczu urządz ...

Aktywacja / dezaktywacja

Rys. 185 Przycisk aktywacji / dezaktywacji Aktywacja System aktywowany jest w momencie włączenia biegu wstecznego lub przez naciśnięcie przycisku z symbo ...

Categorie