Skoda Superb: Zasada działania

Rys. 182 Miejsce montażu czujników radarowych / wyświetlacz urządzenia Infotainment: wskaźnik ostrzegawczy
Rys. 182 Miejsce montażu czujników radarowych / wyświetlacz urządzenia Infotainment: wskaźnik ostrzegawczy

Rys. 183 Sytuacja drogowa
Rys. 183 Sytuacja drogowa

Przy włączonym zapłonie obszar obok pojazdu i za nim jest nadzorowany przez czujniki radarowe.

Jeżeli system wykryje zbliżający się od tyłu pojazd rys. 183 ostrzeże przed tym faktem.

Ostrzeżenie - pojazdy z systemem czujników parkowania

Rozlega się dźwięk ciągły, a na wyświetlaczu urządzenia Infotainment ukazuje się rys. 182.

Ostrzeżenie ma miejsce na dwóch następujących poziomach.

  1. Wykryto zbliżający się pojazd. Nie kontynuować jazdy wstecz i sprawdzić otoczenie pojazdu.
  2. Wykryto pojazd w obszarze zagrożonym kolizją. Nie kontynuować jazdy wstecz .

Ostrzeżenie - pojazdy bez systemu czujników parkowania

Rozlega się sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej ukazuje się następujący komunikat.

M.  Uwaga: uważaj na ruch z tyłu!

Automatyczne hamowanie awaryjne

Jeżeli kierowca nie zareaguje na ostrzeżenie i system wykryje zagrożenie kolizją, automatycznie uruchomi hamowanie przy prędkości do ok. 10 km/h.

Na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej pojawia się następujący komunikat.

M. Nastąpiło hamow.awaryjne. Przejmij.

Czujniki radarowe

Czujniki radarowe (zwane dalej krótko czujnikami) znajdują się pod tylnym zderzakiem rys. 182 i są niewidoczne z zewnątrz.

UWAGA

przypadku zderzenia lub uszkodzenia tyłu pojazdu czujnik może zostać uszkodzony albo przesunięty. Może to prowadzić do powstawania zakłóceń w działaniu czujnika - ryzyko wypadku! Zlecić sprawdzenie pojazdu w specjalistycznej stacji obsługi.

Obszar przed czujnikiem i wokół niego nie może być zasłonięty żadnymi przedmiotami. Może to zakłócić działanie systemu.

OSTROŻNIE

Asystent wyjazdu z miejsca parkowania

Asystent wyjazdu z miejsca parkowania (zwany dalej krótko systemem) ostrzega podczas wyjazdu z miejsca parkowania prostopadłego przed pojazdami nadjeżdżaj&# ...

Aktywacja / dezaktywacja

Aktywacja lub dezaktywacja systemu może odbyć się na jeden z poniższych sposobów. Wyświetlacz tablicy rozdzielczej strona 50, Pozycja menu Asy ...

Categorie