Skoda Superb: Zaryglowanie / odryglowanie pojazdu przyciskiem centralnego ryglowania

Skoda Superb –> Obsługa –> Odryglowanie i otwieranie –> Odryglowanie i zaryglowanie –> Zaryglowanie / odryglowanie pojazdu przyciskiem centralnego ryglowania

Rys. 40 Przycisk centralnego ryglowania
Rys. 40 Przycisk centralnego ryglowania

Jeżeli samochód nie został zaryglowany z zewnątrz i nie są otwarte żadne drzwi, można go odryglować albo zaryglować przyciskiem rys. 40.


Zaryglowanie jest sygnalizowane zaświeceniem się symbolu na przycisku.


Przycisk działa także wtedy, gdy zapłon jest wyłączony.

Po zaryglowaniu obowiązują podane niżej zasady.

UWAGA

W razie wypadku drzwi zaryglowane od wewnątrz mogą utrudnić ratownikom dostanie się do wnętrza samochodu - zagrożenie życia!

Odryglowanie / zaryglowanie - KESSY

Rys. 39 Klamka drzwi przednich System KESSY (Keyless Entry Start Exit System) umożliwia odryglowanie i zaryglowanie drzwi samochodu bez aktywnego użycia kluczyka ...

Blokada zamków

Gdy samochód zostanie zaryglowany z zewnątrz, blokada zamków uniemożliwia otwarcie drzwi od środka. Po wyłączeniu zapłonu o wł& ...

Categorie