Skoda Superb: Zamknięty obieg powietrza

Zamknięty obieg powietrza zapobiega zasysaniu zanieczyszczonego powietrza z zewnątrz do wnętrza pojazdu.

Gdy włączony jest zamknięty obieg powietrza, powietrze jest zasysane z wnętrza samochodu i trafia tam z powrotem.

Włączanie / wyłączanie

Po włączeniu zamkniętego obiegu powietrza pod przyciskiem świeci się lampka kontrolna.

Ogrzewanie i klimatyzacja ręczna

W przypadku ustawienia regulatora rozdziału powietrza w położeniu przy
włączonym zamkniętym obiegu powietrza następuje wyłączenie zamkniętego obiegu powietrza. Ponownie naciskając przycisk z symbolem , można także
w tym położeniu pokrętła ponownie włączyć zamknięty obieg powietrza.

Obrócenie pokrętła regulatora temperatury do oporu w lewo przy włączonym   powoduje włączenie
zamkniętego obiegu powietrza.

Climatronic

Climatronic może posiadać czujnik jakości powietrza w celu wykrywania stężenia szkodliwych substancji w zasysanym powietrzu.

Gdy czujnik jakości powietrza rozpozna znaczący wzrost stężenia substancji szkodliwych, automatycznie włączy zamknięty obieg powietrza.

Gdy stężenie szkodliwych substancji powróci do normalnego poziomu, zamknięty obieg powietrza automatycznie się wyłączy.

Automatyczne włączanie / wyłączanie zamkniętego obiegu powietrza można aktywować / dezaktywować w urządzeniu Infotainment Instrukcja obsługi urządzenia Infotainment, rozdział Ustawienia ogrzewania i chłodzenia.

Naciśnięcie przycisku   przy
włączonym zamkniętym obiegu powietrza powoduje wyłączenie zamkniętego obiegu powietrza.

W zależności od wilgotności powietrza w kabinie samochodu może również nastąpić automatyczne wyłączenie zamkniętego obiegu powietrza.

UWAGA

Nigdy nie włączać zamkniętego obiegu powietrza na długi czas, ponieważ nie ma wówczas dopływu świeżego powietrza z zewnątrz. "Zużyte powietrze" może nużyć kierowcę i pasażerów, pogarszać koncentrację i powodować zaparowywanie szyb. Zwiększa się wówczas ryzyko wypadku. Gdy szyby zaczynają zaparowywać, należy natychmiast wyłączyć zamknięty obieg powietrza.

OSTROŻNIE

Zalecamy, by przy włączonym zamkniętym obiegu powietrza nie palić w samochodzie.

Dym zassany z wnętrza samochodu osadza się na parowniku klimatyzacji.

Prowadzi to do powstania trwałego zapachu podczas pracy klimatyzacji, którego usunięcie jest bardzo trudne i związane z dużymi kosztami (wymiana parownika).

Informacja

Automatyczne włączanie / wyłączanie zamkniętego obiegu powietrza działa z climatronic tylko wówczas, gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa niż 2C.

Tryb automatyczny climatronic

Tryb automatyczny umożliwia utrzymywanie stałej temperatury wnętrza i osuszanie szyb samochodu od wewnątrz. Tryb automatyczny można wyłączy&# ...

Kratki nawiewu powietrza

Rys. 157 Przednie kratki nawiewu powietrza Rys. 158 Tylne kratki nawiewu powietrza W przypadku kratek nawiewu powietrza 3, 4 rys. 157 i 6 rys. 158 istnieje możliw ...

Categorie