Skoda Superb: Wyzwalanie poduszek powietrznych

Układ poduszek powietrznych działa tylko przy włączonym zapłonie.

Warunki wyzwolenia

Nie można szczegółowo określić warunków wyzwolenia układu poduszek powietrznych dla każdej sytuacji. Ważną rolę odgrywają na przykład takie czynniki jak właściwości obiektów, z którymi zderza się samochód (obiekty twarde lub miękkie), kąt zderzenia, prędkość jazdy itp.

Decydujące znaczenie dla wyzwolenia poduszek powietrznych ma przebieg opóźnienia. Jeśli zmierzone opóźnienie ruchu samochodu w czasie zderzenia nie przekracza wartości progowej zaprogramowanej w sterowniku, nie następuje wyzwolenie poduszek powietrznych, chociaż samochód może zostać bardzo mocno uszkodzony.

Przy silnych zderzeniach czołowych następuje wyzwolenie następujących poduszek powietrznych:

Przy silnych zderzeniach bocznych następuje wyzwolenie następujących poduszek powietrznych:

Podczas wyzwolenia poduszek powietrznych:

Kiedy nie następuje wyzwolenie poduszek powietrznych?

W przypadku lekkich zderzeń czołowych lub bocznych, uderzeń z tyłu, wywrócenia albo dachowania pojazdu nie następuje wyzwolenie poduszek powietrznych.

Opis układu

Napełnienie poduszki powietrznej odbywa się w ułamku sekundy. W momencie wyzwolenia poduszki powietrzne napełniają się gazem i rozwijają. P ...

Przegląd poduszek powietrznych

Rys. 8 Miejsca montażu poduszek powietrznych / poduszki powietrzne wypełnione gazem Rys. 9 Właściwy odstęp od kierownicy Czołowe poduszki ...

Categorie