Skoda Superb: Wyjeżdżanie z miejsca parkowania równoległego do toru jazdy

Skoda Superb –> Jazda –> Układy wspomagające –> Asystent parkowania –> Wyjeżdżanie z miejsca parkowania równoległego do toru jazdy

System wspomaga kierowcę podczas wyjeżdżania z miejsca parkowania równoległego.

Wyjazd z miejsca parkowania

Na ekranie wyświetla się komunikat: Park Assist: włącz kierunk. i bieg wsteczny!

Dalszy przebieg parkowania jest analogiczny jak przy parkowaniu tyłem.

Zaraz po zakończeniu manewru wyjeżdżania z miejsca parkowania rozlega się sygnał dźwiękowy i na wyświetlaczu wyświetla się następujący komunikat: Przejmij kierowanie i kontynuuj jazdę.

Parkowanie przodem

Rys. 195 Parkowanie prostopadłe przodem: wyświetlacz System wspomaga kierowcę podczas parkowania przodem w znalezionej luce w rzędzie pojazdów zapa ...

Automatyczne wspomaganie hamowania

Automatyczne wspomaganie hamowania podczas przekraczania prędkości jazdy Jeżeli podczas manewru parkowania zostanie po raz pierwszy przekroczona prędkoś ...

Categorie