Skoda Superb: Wyświetlanie pozostałej odległości oraz liczby dni do następnej wizyty w serwisie

Skoda Superb –> Obsługa –> System informacyjny –> Wskaźnik okresów międzyobsługowych –> Wyświetlanie pozostałej odległości oraz liczby dni do następnej wizyty w serwisie

Rys. 35 Przycisk na tablicy rozdzielczej
Rys. 35 Przycisk na tablicy rozdzielczej

Na wyświetlaczu ukazuje się na 4 sekundy symbol i np. następujące komunikaty
dotyczące przebiegu albo liczby dni do następnej wizyty w serwisie.

M. Wymiana oleju ... / ... Przegląd ... / ...

 S.  WYMIANA OLEJU ZA ... LUB ... PRZEGLAD ZA ... LUB ...

Dane dotyczące pozostałego przebiegu i liczby dni do następnej wizyty w serwisie mogą być również wyświetlane w urządzeniu Infotainment Instrukcja obsługi urządzenia Infotainment, rozdział CAR - ustawienia samochodu.

Wskaźnik okresów międzyobsługowych

Wskaźnik okresów międzyobsługowych informuje o czasie lub liczbie kilometrów do kolejnej wizyty w serwisie. Informacje na temat okresów mi&# ...

Komunikaty serwisowe

Komunikaty przed nadejściem terminu wizyty w serwisie Przed nadejściem terminu wizyty w serwisie po włączeniu zapłonu na wyświetlaczu pojawia si&# ...

Categorie