Skoda Superb: Wyświetlacz w konsoli środkowej tylnej

Skoda Superb –> Obsługa –> Tablica rozdzielcza i lampki kontrolne –> Tablica rozdzielcza –> Wyświetlacz w konsoli środkowej tylnej

Rys. 28 Konsola środkowa tylna: wyświetlacz
Rys. 28 Konsola środkowa tylna: wyświetlacz

Na wyświetlaczu, w zależności od wyposażenia, widoczne są następujące parametry.

Ustawianie godziny

Rys. 27  Przycisk na tablicy rozdzielczej Włączyć zapłon. Nacisnąć i przytrzymać przycisk A rys. 27, aż na wyświetlaczu ...

Lampki kontrolne

Lampki kontrolne na tablicy rozdzielczej sygnalizują aktualny stan określonych funkcji lub usterki. Wraz z włączeniem się niektórych lampek kont ...

Categorie