Skoda Superb: Wyłącznik przeciążeniowy

Skoda Superb –> Obsługa –> Odryglowanie i otwieranie –> Obsługa szyb –> Wyłącznik przeciążeniowy

System elektrycznych podnośników szyb jest wyposażony w wyłącznik przeciążeniowy.

W razie napotkania przeszkody zamykanie okna jest przerywane i następuje opuszczenie szyby o kilka centymetrów.

Jeśli przeszkoda uniemożliwia zamknięcie okna w ciągu kolejnych 10 sekund, zamykanie szyby zostaje ponownie przerwane, a szyba opuszcza się o kilka centymetrów.

Jeżeli przeszkoda nie zostanie usunięta, a kolejna próba zamknięcia nastąpi w ciągu 10 sekund od poprzedniej, szyba zatrzyma się. W tym czasie nie ma możliwości automatycznego zamykania szyb. Wyłącznik przeciążeniowy wciąż jest aktywny.

Wyłącznik przeciążeniowy wyłączy się dopiero wtedy, gdy ponowna próba zamknięcia okna nastąpi w ciągu kolejnych 10 sekund - podnośnik działa wtedy z pełną siłą! Po upływie 10 sekund wyłącznik przeciążeniowy będzie znów aktywny.

Otwieranie / zamykanie szyb w drzwiach pasażera i w drzwiach tylnych

Rys. 49 Przycisk podnośnika szyby Przyciski poszczególnych szyb znajdują się odpowiednio w przednich drzwiach pasażera i drzwiach tylnych. Otwiera ...

Komfortowa obsługa szyb

Komfortowa obsługa podnośników szyb daje możliwość jednoczesnego otwierania lub zamykania wszystkich szyb. Ustawianie komfortowej obsługi p ...

Categorie