Skoda Superb: Wyłączanie silnika

Silnik i zapłon zostaną wyłączone jednocześnie.

W pojazdach z automatyczną skrzynią biegów kluczyk można wyciągnąć tylko wtedy, gdy dźwignia sterująca znajduje się w położeniu P.

OSTROŻNIE

Gdy silnik był przez dłuższy czas mocno obciążony, nie należy go wyłączać od razu po zakończeniu jazdy, lecz pozostawić jeszcze na biegu jałowym przez mniej więcej 1 minutę. Dzięki temu można uniknąć lokalnego wzrostu temperatury w niektórych elementach wyłączonego silnika.

Informacja

Po wyłączeniu zapłonu wentylator chłodnicy może jeszcze pracować w sposób ciągły lub z przerwami przez ok. 10 minut.

Włączanie / wyłączanie zapłonu i uruchamianie silnika

Rys. 161 Pozycje kluczyka w zamku zapłonu Pozycje kluczyka w zamku zapłonu rys. 161 zapłon wyłączony, silnik wyłączony zapłon w& ...

Uruchamianie i wyłączanie silnika przez naciśnięcie przycisku

Rys. 162 Przycisk rozruchu silnika ( ) Zapłon i silnik można uruchomić / wyłączyć za pomocą przycisku rozruchu rys. 162. Do odblokowa ...

Categorie