Skoda Superb: Wyłączanie poduszek powietrznych

W przypadku sprzedaży samochodu prosimy przekazać nabywcy kompletną dokumentację pojazdu. Należy pamiętać, że obejmuje to także informację o wyłączeniu poduszki powietrznej pasażera (o ile dotyczy)! Jeżeli w pojeździe została wyłączona poduszka powietrzna, należy poinformować o tym nabywcę!

Możliwość wyłączenia poduszek powietrznych jest przewidziana np. w podanych niżej przypadkach.

Czołową poduszkę powietrzną pasażera można wyłączyć wyłącznikiem poduszki powietrznej rys. 14 na stronie 20 - A.

W razie potrzeby wyłączenie innych poduszek powietrznych należy zlecić partnerowi serwisowemu ŠKODA.

Wskaźnik wyłączenia

Wskaźnik wyłączenia poduszki powietrznej strona 37, Systemy bezpieczeństwa.


Informacja

U partnera serwisowego ŠKODA można uzyskać informację, czy można lub należy wyłączyć poduszki powietrzne w samochodzie, a jeśli tak, to które.

Wyłączanie poduszek powietrznych

...

Wyłączanie czołowej poduszki powietrznej pasażera

Rys. 14 Wyłącznik czołowej poduszki powietrznej pasażera / lampka kontrolna czołowej poduszki powietrznej pasażera Tym wyłącznikiem w ...

Categorie