Skoda Superb: Wskazówki ogólne

Skoda Superb –> Jazda –> Układy wspomagające –> Wskazówki ogólne

UWAGA

Przestrzegać następujących wskazówek ogólnych dotyczących używania układów wspomagających.

Czujnik radarowy

Rys. 174 Miejsce montażu czujnika radarowego
Rys. 174 Miejsce montażu czujnika radarowego

Czujnik radarowy (zwany dalej krótko czujnikiem) rozpoznaje przy pomocy fal elektromagnetycznych sytuację drogową przed pojazdem. Radar znajduje się pod osłoną rys. 174.

Czujnik jest częścią systemu ACC strona 168 i Front Assist

Działanie czujnika może zostać zakłócone lub czujnik może nie działać w następujących przypadkach.

Jeśli osłona czujnika lub czujnik są zasłonięte lub zabrudzone, na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej pojawia się odpowiedni komunikat systemu ACC strona 173 lub Front Assist

UWAGA

OSTROŻNIE

Za pomocą zmiotki usunąć z pokrywy czujnika śnieg, a za pomocą sprayu do odmrażania niezawierającego rozpuszczalnika - lód.

Układy wspomagające

...

Systemy hamowania i stabilizacji

W niniejszym rozdziale opisano funkcje systemów hamowania i stabilizacji. Wskaźniki błędów opisano w podrozdziale strona 33, Lampki kontrolne. J ...

Categorie