Skoda Superb: Wskazówki na temat jazdy

Skoda Superb –> Jazda –> Ruszanie i jazda –> Unikanie uszkodzeń samochodu –> Wskazówki na temat jazdy

Jeździć tylko po takich drogach i w takim terenie, które odpowiadają parametrom samochodu strona 255, Dane techniczne oraz umiejętnościom kierowcy.

Kierowca jest zawsze odpowiedzialny za decyzję, czy samochód może pokonać dany teren.

UWAGA

OSTROŻNIE

Unikanie uszkodzeń samochodu

W tym rozdziale instrukcji obsługi podano ważne informacje dotyczące unikania uszkodzeń samochodu podczas jazdy. ...

Pokonywanie przeszkody wodnej

Rys. 173 Maksymalna dozwolona wysokość lustra wody przy pokonywaniu przeszkody wodnej Należy przestrzegać następujących zasad, aby unikną& ...

Categorie