Skoda Superb: Wskaźnik okresów międzyobsługowych

Skoda Superb –> Obsługa –> System informacyjny –> Wskaźnik okresów międzyobsługowych

Wskaźnik okresów międzyobsługowych informuje o czasie lub liczbie kilometrów do kolejnej wizyty w serwisie.

Informacje na temat okresów międzyobsługowych można znaleźć w książce serwisowej.

Eko-rady

W celu jak najmniejszego zużycia paliwa w czasie jazdy na wyświetlaczu mogą wyświetlać się porady dotyczące zredukowania zużycia. Eko-ra ...

Wyświetlanie pozostałej odległości oraz liczby dni do następnej wizyty w serwisie

Rys. 35 Przycisk na tablicy rozdzielczej Włączyć zapłon. Nacisnąć i przytrzymać przycisk A rys. 35, aż na wyświetlaczu pojaw ...

Categorie