Skoda Superb: Usterki

Przykłady usterek

Opis usterki Sposób usunięcia
nie można otworzyć pokrywy nie można otworzyć pokrywy odryglować pokrywę
pokrywa nie reaguje na sygnał otwarcia
  • usunąć ewentualną przeszkodę (np. śnieg), ponownie otworzyć pokrywę
  • Nacisnąć uchwyt A rys. 45 na stronie 62 i pociągnąć pokrywę do góry
pokrywa pozostaje w najwyższym położeniu ręcznie zamknąć pokrywę
pokrywa jest otwarta, a akumulator został odłączony

Zamykanie ręczne

Powoli i całkowicie zamknąć pokrywę. Zwrócić uwagę na to, żeby podczas dociskania pokrywy naciskać na zamek pośrodku krawędzi, nad znakiem ŠKODA.

Ustawianie najwyższej pozycji pokrywy

W przypadku ograniczonego miejsca dla otwarcia pokrywy (np. wysokość garażu) albo dla komfortowej obsługi (np. zgodnie ze wzrostem osoby) pomocna jest zmiana ...

Bezdotykowe otwieranie pokrywy bagażnika

Rys. 47 Otwieranie pokrywy bagażnika Zależnie od wyposażenia, możliwe jest bezdotykowe otwieranie pokrywy bagażnika. Otwieranie Zapłon musi b ...

Categorie