Skoda Superb: Ustawienie / zmiana wybranej prędkości

Skoda Superb –> Jazda –> Układy wspomagające –> Automatyczna regulacja odległości (ACC) –> Ustawienie / zmiana wybranej prędkości

Wybraną prędkość ustawia się lub zmienia za pomocą dźwigni obsługowej rys. 204 na stronie 170.

Wybrana prędkość zapamiętywana jest po zwolnieniu dźwigni lub przycisku na dźwigni.

Ustawianie / zmiana prędkości skokowo o 10 km/h (
) - wymagania

Zwiększanie prędkości skokowo o 1 km/h ()
- wymagania

Zmniejszanie prędkości skokowo o 1 km/h ()
- wymagania

Zmiana prędkości przez przejęcie aktualnej prędkości ()
- wymagania

Informacja

Przerwanie / ponowne uruchomienie regulacji

Przerwanie regulacji Ustawić dźwignię, pokonując siłę sprężynowania do pozycji rys. 204 na stronie 170. lub Nacisną ...

Ustawianie poziomu odstępu

Poziom odstępu do poprzedzającego pojazdu można ustawiać za pomocą dźwigni rys. 204 na stronie 170 lub w urządzeniu Infotainment Instrukcja o ...

Categorie