Skoda Superb: Ustawianie poziomu odstępu

Poziom odstępu do poprzedzającego pojazdu można ustawiać za pomocą dźwigni rys. 204 na stronie 170 lub w urządzeniu Infotainment Instrukcja obsługi urządzenia Infotainment, rozdział CAR - ustawienia samochodu.

Ustawianie za pomocą dźwigni

Na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej pojawi się linia 2 rys. 202 na stronie 169, która oznacza przesunięcie odstępu.

Informacja

Ustawienie / zmiana wybranej prędkości

Wybraną prędkość ustawia się lub zmienia za pomocą dźwigni obsługowej rys. 204 na stronie 170. Wybrana prędkość zapami&# ...

Szczególne sytuacje w ruchu drogowym

Rys. 205 Szczególne sytuacje: pokonywanie zakrętów / pojazdy wąskie lub jadące w przesunięciu Rys. 206 Szczególne sytuacje: inne ...

Categorie