Skoda Superb: Uruchomienie regulacji

Podstawowe warunki dla uruchomienia regulacji

Regulację można rozpocząć za pomocą przycisku   lub przez ustawienie
dźwigni w położeniu   rys. 204
na stronie 170, pokonując siłę sprężynowania.

Przycisk

ACC przejmuje aktualną prędkość i przeprowadza regulację.

Położenie dźwigni


Ustawić dźwignię, pokonując siłę sprężynowania do pozycji


ACC przejmuje aktualną prędkość i przeprowadza regulację. Jeżeli prędkość jest już zapamiętana, ACC przejmuję tę prędkość i przeprowadza regulację.

Włączenie regulacji jest sygnalizowane zaświeceniem się na tablicy rozdzielczej lampki kontrolnej .


Informacja

Przegląd obsługi

Rys. 204 Dźwignia obsługowa Przegląd funkcji ACC, obsługiwanych za pomocą dźwigni rys. 204 aktywacja ACC (regulacja nieaktywna) rozpocz ...

Przerwanie / ponowne uruchomienie regulacji

Przerwanie regulacji Ustawić dźwignię, pokonując siłę sprężynowania do pozycji rys. 204 na stronie 170. lub Nacisną ...

Categorie