Skoda Superb: Uruchomianie i wyłączenie silnika za pomocą kluczyka

Skoda Superb –> Jazda –> Ruszanie i jazda –> Uruchomianie i wyłączenie silnika za pomocą kluczyka

Zapłon i silnik można uruchomić / wyłączyć za pomocą kluczyka zapłonu w zamku zapłonu.

UWAGA

Jeżeli samochód porusza się z wyłączonym silnikiem, zapłon musi być cały czas włączony strona 132, Włączanie / wyłączanie zapłonu i uruchamianie silnika.

Kluczyk zapłonu wyciągać z zamka zapłonu dopiero, gdy samochód się zatrzyma strona 139, Parkowanie. W przeciwnym razie może dojść do zaryglowania układu kierowniczego - ryzyko wypadku!

Opuszczając pojazd, nigdy nie zostawiać w nim kluczyka. Osoby nieupoważnione, np. dzieci, mogłyby zaryglować samochód, włączyć zapłon lub uruchomić silnik - ryzyko obrażeń, wypadku i uszkodzenia pojazdu!

Nigdy nie pozostawiać bez nadzoru pojazdu z włączonym silnikiem - ryzyko wypadku, szkody lub kradzieży!

Nigdy nie wyłączać silnika, zanim samochód się nie zatrzyma - ryzyko wypadku!

OSTROŻNIE

Informacja

Nie rozgrzewać silnika na postoju. Jeżeli to możliwe, należy ruszyć natychmiast po uruchomieniu silnika. W ten sposób silnik szybciej osiągnie normalną temperaturę pracy.

Ruszanie i jazda

...

Elektroniczny immobilizer

Elektroniczny immobilizer (dalej nazywany krótko immobilizerem) utrudnia ewentualną próbę kradzieży lub nieupoważnione użycie samochodu. ...

Categorie