Skoda Superb: Uruchamianie silnika

Postępowanie podczas uruchamiania silnika

W przypadku pojazdów z silnikiem wysokoprężnym po wciśnięciu przycisku świeci się lampka kontrolna wstępnego żarzenia . Po wyłączeniu się lampki
kontrolnej silnik uruchamia się.

Informacja

Włączanie / wyłączanie zapłonu

Krótko wcisnąć przycisk rys. 162 na stronie 133. Zapłon zostanie włączony lub wyłączony. W samochodach wyposażonych w r ...

Wyłączanie silnika

Wyłączanie Zatrzymać samochód strona 139, Parkowanie. Krótko wcisnąć przycisk rys. 162 na stronie 133. Silnik i zapłon zostan ...

Categorie