Skoda Superb: Układy wspomagające

Skoda Superb –> Jazda –> Układy wspomagające

Pokonywanie przeszkody wodnej

Rys. 173 Maksymalna dozwolona wysokość lustra wody przy pokonywaniu przeszkody wodnej Należy przestrzegać następujących zasad, aby unikną& ...

Wskazówki ogólne

UWAGA Przestrzegać następujących wskazówek ogólnych dotyczących używania układów wspomagających. Układy wspomagaj ...

Categorie