Skoda Superb: Tryby i obsługa dźwigni sterującej

Skoda Superb –> Jazda –> Ruszanie i jazda –> Automatyczna skrzynia biegów –> Tryby i obsługa dźwigni sterującej

Rys. 169 Dźwignia sterująca / wyświetlacz
Rys. 169 Dźwignia sterująca / wyświetlacz

Przy włączonym zapłonie na wyświetlaczu wskazywany jest tryb przekładni oraz aktualnie włączony bieg rys. 169.

Przy użyciu dźwigni sterującej można włączać następujące tryby rys. 169.

P - tryb parkowania

W tym trybie koła napędowe samochodu są mechanicznie zablokowane.

Tryb parkowania można włączać tylko, gdy samochód stoi.

R - bieg wsteczny

Bieg wsteczny można włączać tylko, gdy samochód stoi, a silnik pracuje na biegu jałowym.

N - położenie neutralne (bieg jałowy)

Przenoszenie momentu obrotowego na koła napędowe jest w tym trybie przerwane.

D / S - tryb jazdy do przodu (program normalny) / tryb jazdy do przodu (program sportowy)

Zmiana trybów następuje przez ustawienie dźwigni sterującej w pozycji sprężynowania rys. 169.


W trybie D lub S biegi do jazdy do przodu są automatycznie zmieniane zależnie od obciążenia silnika, wciskania pedału gazu, prędkości jazdy i wybranego trybu jazdy.

Biegi do jazdy do przodu w trybie S są automatycznie przełączane na wyższe i niższe przy większej prędkości obrotowej silnika niż w trybie D.

Jeżeli przy pracującym silniku wybrany zostanie tryb jazdy Sport strona 176, Wybór trybu jazdy (Driving Mode Selection), skrzynia biegów zostanie automatycznie ustawiona w trybie S.

E - tryb ekonomicznego stylu jazdy

Jeżeli został wybrany tryb jazdy Eco lub Individual (napęd - Eco) strona 176, a dźwignia sterująca jest ustawiona w położeniu D/S, to skrzynia biegów zostaje automatycznie ustawiona w trybie E. Tego trybu nie można włączyć przy użyciu dźwigni sterującej.

Biegi do jazdy do przodu w trybie E są przełączane automatycznie na wyższe i niższe przy niższej prędkości obrotowej silnika niż w trybie D.

Automatyczna skrzynia biegów

Automatyczna skrzynia biegów przeprowadza automatyczną zmianę biegów. Tryby automatycznej skrzyni biegów ustawiane są przez kierowcę za ...

Blokada dźwigni sterującej

Rys. 170 Przycisk blokujący Dźwignia sterująca jest zablokowana w trybie P i N, co pozwala uniknąć przypadkowego włączenia trybu jazdy do ...

Categorie