Skoda Superb: Tryb parkowania równoległego

Skoda Superb –> Jazda –> Układy wspomagające –> Kamera tylna –> Tryb parkowania równoległego

Rys. 189 Wyświetlacz
Rys. 189 Wyświetlacz

Tryb ten wspomaga kierowcę podczas parkowania tyłem w luce równoległej do jezdni.

Przebieg parkowania

Na wyświetlaczu ukażą się dla obu stron bryły pomocnicze równoległe do jezdni.

Bryły pomocnicze dla strony przeciwległej znikną.

Na wyświetlaczu ukażą się żółte linie toru jazdy 6 oraz zielona linia 7 .

Jeżeli podczas jazdy tyłem nastąpi korekta kąta skrętu kół, ukaże się czerwona linia 8 (wymagany kierunek toru jazdy).

Na wyświetlaczu ukażą się linie orientacyjne rys. 187 na stronie 158.

Informacja

System przerwie prowadzenie do luki, gdy kierownica będzie przez dłuższy czas ustawiona w położeniu przeciwnym do wymaganego toru jazdy. Przebieg parkowania należy rozpocząć ponownie.

Tryb parkowania prostopadłego

Rys. 188 Wyświetlacz Tryb ten wspomaga kierowcę podczas parkowania tyłem w luce prostopadłej do jezdni. Przebieg parkowania Wybrać odpowiedni ...

Tryb dojazdu do przyczepy / kontrola odległości

Rys. 190 Wyświetlacz W trybie tym obszar za pojazdem jest wyświetlany w widoku z góry. Samochody z zaczepem holowniczym Jeżeli pojazd jest wyposaż ...

Categorie