Skoda Superb: Szukanie miejsca do zaparkowania

Skoda Superb –> Jazda –> Układy wspomagające –> Asystent parkowania –> Szukanie miejsca do zaparkowania

System może znajdować miejsce do zaparkowania w rzędzie pojazdów zaparkowanych równolegle albo prostopadle, po stronie pasażera albo kierowcy.

Przebieg wyszukiwania miejsca do zaparkowania

System wyszukuje automatycznie miejsce do zaparkowania po stronie pasażera.

Po znalezieniu luki na wyświetlaczu ukazuje się zalecany tryb parkowania wraz z miejscem do zaparkowania rys. 193 na stronie 162 albo rys. 194 na stronie 163 - A.

Włączyć kierunkowskaz po stronie kierowcy, aby znaleźć miejsce do zaparkowania po tej stronie. Wskazanie na wyświetlaczu zmieni się i system wyszuka miejsce do zaparkowania po stronie kierowcy.

Informacja

Jeżeli podczas wyszukiwania miejsca do zaparkowania na wyświetlaczu ukaże się symbol (km/h), należy
zmniejszyć prędkość jazdy poniżej 40 km/h (parkowanie równoległe) lub poniżej 20 km/h (parkowanie prostopadłe).

Zasada działania

Rys. 191 Przycisk systemowy Wspomaganie systemu działa w następujący sposób. Podczas wyszukiwania miejsca do zaparkowania odbywa się pomiar i an ...

Zmiana trybu parkowania

Rys. 192 Menu z trybami parkowania: wyświetlacz Podczas wyszukiwania miejsca do zaparkowania oraz przed rozpoczęciem procesu parkowania na wyświetlaczu moż ...

Categorie