Skoda Superb: Systemy hamowania i stabilizacji

Skoda Superb –> Jazda –> Układy wspomagające –> Systemy hamowania i stabilizacji

W niniejszym rozdziale opisano funkcje systemów hamowania i stabilizacji.

Wskaźniki błędów opisano w podrozdziale strona 33, Lampki kontrolne.

Jeżeli nie podano inaczej, systemy hamowania i stabilizacji aktywowane są automatycznie po każdym włączeniu zapłonu.

UWAGA

Należy przestrzegać wskazówek ogólnych dotyczących używania układów wspomagających strona 147, w części Wprowadzenie do tematu.

Wskazówki ogólne

UWAGA Przestrzegać następujących wskazówek ogólnych dotyczących używania układów wspomagających. Układy wspomagaj ...

Stabilizacja toru jazdy (ESC)

Rys. 175 Przycisk systemu ESC ESC poprawia stabilność pojazdu w krytycznych sytuacjach podczas jazdy, np. przy rozpoczynającym się poślizgu. ESC ...

Categorie