Skoda Superb: Stosowanie siatki oddzielającej

Skoda Superb –> Obsługa –> Transport i wyposażenie praktyczne –> Siatka oddzielająca –> Stosowanie siatki oddzielającej

Rys. 149 Składanie części zwijanej półki / dźwignia odryglowująca
Rys. 149 Składanie części zwijanej półki / dźwignia odryglowująca

Rys. 150 Prawidłowo zabezpieczona siatka oddzielająca rozciągnięta za kanapą tylną
Rys. 150 Prawidłowo zabezpieczona siatka oddzielająca rozciągnięta za kanapą tylną

Rozciąganie siatki oddzielającej za kanapą tylną

Zwijanie siatki oddzielającej rozwiniętej za kanapą tylną

OSTROŻNIE

Aby zablokować siatkę oddzielającą podczas wyciągania z obudowy, wcisnąć dźwignię odryglowującą B w kierunku strzałki rys. 149.

Siatka oddzielająca

Siatkę oddzielającą można rozciągnąć za kanapą tylną albo za przednimi fotelami. Ten podrozdział opisuje postępowanie po ...

Wymontowanie i zamontowanie obudowy z siatką oddzielającą

Rys. 151 Wymontowanie obudowy siatki oddzielającej Wymontowanie Złożyć oparcia kanapy tylnej Otworzyć tylne drzwi z prawej strony Obudowę ...

Categorie