Skoda Superb: Stabilizacja toru jazdy (ESC)

Skoda Superb –> Jazda –> Układy wspomagające –> Systemy hamowania i stabilizacji –> Stabilizacja toru jazdy (ESC)

Rys. 175 Przycisk systemu ESC
Rys. 175 Przycisk systemu ESC

ESC poprawia stabilność pojazdu w krytycznych sytuacjach podczas jazdy, np.

przy rozpoczynającym się poślizgu.

ESC kontroluje, czy żądany kierunek jazdy odpowiada aktualnemu ruchowi pojazdu.

W razie odchyleń (np. nadsterowności), ESC automatycznie wyhamowuje pojedyncze koła, aby utrzymać żądany kierunek jazdy.

W czasie ingerencji systemu na tablicy rozdzielczej miga lampka kontrolna .


Aktywacja / dezaktywacja funkcji ESC Sport

Aktywacja ESC Sport umożliwia sportowy tryb jazdy. W razie lekkiej nadsterowności lub podsterowności nie następuje ingerencja ESC, a ASR jest ograniczone w taki sposób, aby możliwe było obracanie się kół napędzanej osi w miejscu.

Aktywacja lub dezaktywacja funkcji ESC Sport może odbyć się na jeden z poniższych sposobów.

Po aktywacji funkcji na tablicy rozdzielczej świeci się lampka kontrolna , a na
wyświetlaczu pojawia się następujący komunikat.

 M. ESC Sport: ogranicz. stabiln. toru jazdy.

S.  ESC SPORT

Po dezaktywacji funkcji na tablicy rozdzielczej świeci się lampka kontrolna , a
na wyświetlaczu pojawia się następujący komunikat.

M. Stabilizacja toru jazdy (ESC) włączona.

S. ESC WŁ_

System zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania (ABS)

ABS zapobiega blokowaniu kół podczas hamowania. W ten sposób pomaga kierowcy w zachowaniu kontroli nad pojazdem.

Ingerencję systemu ABS można odczuć jako pulsowanie pedału hamulca powiązane z odgłosem.

Podczas ingerencji systemu ABS nie hamować pulsacyjnie i nie zmniejszać nacisku na pedał hamulca.

Systemy hamowania i stabilizacji

W niniejszym rozdziale opisano funkcje systemów hamowania i stabilizacji. Wskaźniki błędów opisano w podrozdziale strona 33, Lampki kontrolne. J ...

Kontrola trakcji (ASR)

ASR zapobiega obracaniu się w miejscu kół napędzanej osi. ASR redukuje siłę napędową przenoszoną na koła podczas obracania si&# ...

Categorie