Skoda Superb: SmartGate

Skoda Superb –> Obsługa –> System informacyjny –> SmartGate

Rys. 36 Strona internetowa ŠKODA
Rys. 36 Strona internetowa ŠKODA

SmartGate dysponuje systemem, który umożliwia przesyłanie określonych danych jazdy (np. zużycie paliwa, prędkość i in.) za pomocą Wi-Fi lub Wi-Fi Direct.

Aplikacje ŠKODA zainstalowane na kompatybilnym urządzeniu komunikacyjnym (np. telefon, tablet) umożliwiają przetwarzanie przesyłanych danych.

Dostępne aplikacje, wykaz kompatybilnych urządzeń komunikacyjnych i informacje dodatkowe odnośnie SmartGate znajdują się na następującej stronie internetowej ŠKODA rys. 36.

UWAGA

OSTROŻNIE

Informacja

Aplikacje ŠKODA obsługiwane są przez urządzenia komunikacyjne posiadające system operacyjny Android wersja 4.x.x i wyższa oraz system iOS 7.x.x i wyższy.

Resetowanie wskaźnika okresów międzyobsługowych

Resetowanie wskaźnika okresów międzyobsługowych najlepiej zlecić specjalistycznej stacji obsługi. Zalecamy, by wskaźnika nie resetowa ...

Połączenie ze SmartGate za pomocą Wi-Fi

Nawiązanie połączenia z urządzeniem komunikacyjnym z systemem Android Włączyć zapłon. Włączyć Wi-Fi w urządzeniu, ...

Categorie