Skoda Superb: Składanie regulowanej podłogi ładunkowej

Skoda Superb –> Obsługa –> Transport i wyposażenie praktyczne –> Regulowana podłoga ładunkowa w bagażniku –> Składanie regulowanej podłogi ładunkowej

Rys. 147 Składanie regulowanej podłogi ładunkowej / złożona regulowana podłoga ładunkowa znajdująca się w górnej pozycji
Rys. 147 Składanie regulowanej podłogi ładunkowej / złożona regulowana podłoga ładunkowa znajdująca się w górnej pozycji

Regulowaną podłogę można składać w górnej lub w dolnej pozycji.

Dzielenie bagażnika

Rys. 148 Dzielenie bagażnika z regulowaną podłogą ładunkową
Rys. 148 Dzielenie bagażnika z regulowaną podłogą ładunkową

Bagażnik można podzielić przez ustawienie regulowanej podłogi w górnej lub dolnej pozycji.

W rowkach B regulowana podłoga jest zabezpieczona przed przemieszczaniem.

Pozycje regulowanej podłogi ładunkowej

Rys. 145 Ustawianie regulowanej podłogi ładunkowej w górnej pozycji / regulowana podłoga ładunkowa w górnej pozycji Rys. 146 Ustawianie ...

Siatka oddzielająca

Siatkę oddzielającą można rozciągnąć za kanapą tylną albo za przednimi fotelami. Ten podrozdział opisuje postępowanie po ...

Categorie