Skoda Superb: Siedzenia tylne z funkcją ogrzewania

Skoda Superb –> Obsługa –> Fotele i zagłówki –> Podgrzewanie i wentylacja foteli –> Siedzenia tylne z funkcją ogrzewania

Rys. 88 Ogrzewanie siedzeń włączone z maksymalną mocą grzewczą
Rys. 88 Ogrzewanie siedzeń włączone z maksymalną mocą grzewczą

Moc ogrzewania siedzeń wyświetla się w postaci odpowiedniej ilości lampek kontrolnych na przycisku.

Obsługa ogrzewania siedzeń

Ogrzewanie siedzeń włączy się z maksymalną mocą grzewczą rys. 88.

Dalsze naciskanie przycisku powoduje stopniowe zmniejszanie mocy grzewczej aż do wyłączenia.

Regulację mocy grzewczej można zablokować i odblokować w urządzeniu Infotainment przyciskiem funkcyjnym
Instrukcja obsługi urządzenia Infotainment, rozdział Ustawienia ogrzewania i chłodzenia. Przy zablokowanej regulacji moc grzewczą można jedynie zmniejszać aż do wyłączenia.

Fotele przednie z funkcją ogrzewania i wentylacji

Rys. 87 Wyświetlacz Infotainment: Ogrzewanie i wentylacja fotela przedniego włączona z maksymalną mocą grzewczą / maksymalnym stopniem wentylac ...

Transport i wyposażenie praktyczne

...

Categorie