Skoda Superb: Siatka oddzielająca

Skoda Superb –> Obsługa –> Transport i wyposażenie praktyczne –> Siatka oddzielająca

Siatkę oddzielającą można rozciągnąć za kanapą tylną albo za przednimi fotelami.

Ten podrozdział opisuje postępowanie podczas rozciągania i zwijania siatki oddzielającej za kanapą tylną.

Rozciąganie i zwijanie siatki oddzielającej za fotelami przednimi odbywa się w taki sam sposób, jak za kanapą tylną. Przed rozciągnięciem siatki oddzielającej należy złożyć oparcia kanapy tylnej. Po zwinięciu siatki oddzielającej do obudowy należy rozłożyć oparcia kanapy tylnej

Składanie regulowanej podłogi ładunkowej

Rys. 147 Składanie regulowanej podłogi ładunkowej / złożona regulowana podłoga ładunkowa znajdująca się w górnej pozycji ...

Stosowanie siatki oddzielającej

Rys. 149 Składanie części zwijanej półki / dźwignia odryglowująca Rys. 150 Prawidłowo zabezpieczona siatka oddzielająca rozc ...

Categorie