Skoda Superb: Schowek pod podłokietnikiem z przodu

Skoda Superb –> Obsługa –> Transport i wyposażenie praktyczne –> Wyposażenie praktyczne –> Schowek pod podłokietnikiem z przodu

Rys. 98 Otwieranie schowka podręcznego / obsługa dopływu powietrza
Rys. 98 Otwieranie schowka podręcznego / obsługa dopływu powietrza

Rys. 99 Otwieranie schowka na tablet
Rys. 99 Otwieranie schowka na tablet

Schowek jest wyposażony w oświetlenie wnętrza, które zapala się przy włączonych światłach pozycyjnych albo mijania.

Otwieranie schowka

Zamykanie schowka

Schowek na tablet

Obsługa dopływu powietrza

Dopływ powietrza obsługuje się, obracając do oporu pokrętło w kierunku zgodnym ze strzałką 2 rys. 98.

Otwieranie


Zamykanie


Przy otwartym dopływie powietrza i włączonej klimatyzacji, do schowka dopływa powietrze o temperaturze zależnej od nastawienia elementów obsługowych klimatyzacji, w zależności od temperatury zewnętrznej.

Jeżeli klimatyzacja jest wyłączona i wylot zostanie otwarty, do schowka napływa świeże powietrze z zewnątrz lub powietrze z wnętrza samochodu.

Informacja

Jeżeli wentylacja schowka nie jest używana, zalecamy zamknąć dopływ powietrza.

Pojemnik na odpady

Rys. 96 Pojemnik na odpady: wkładanie i wsuwanie / otwieranie Rys. 97 Wymiana worka Pojemnik na odpady można umieścić w schowku w drzwiach. Wkła ...

Schowek na okulary

Rys. 100 Otwieranie schowka na okulary Maksymalne dozwolone obciążenie schowka na okulary wynosi 250 g. Otwieranie Nacisnąć przycisk A rys. 100. S ...

Categorie