Skoda Superb: Schowek po stronie pasażera

Skoda Superb –> Obsługa –> Transport i wyposażenie praktyczne –> Wyposażenie praktyczne –> Schowek po stronie pasażera

Rys. 101 Otwieranie schowka / zamykanie schowka i obsługa dopływu powietrza
Rys. 101 Otwieranie schowka / zamykanie schowka i obsługa dopływu powietrza

W schowku jest umieszczony uchwyt na długopis.

Schowek wyposażony jest w oświetlenie, które włącza się podczas otwierania schowka, a wyłącza się podczas zamykania.

Otwieranie

Pokrywa opadnie w kierunku strzałki 1 .

Zamykanie

Obsługa dopływu powietrza

Dopływ powietrza obsługuje się, obracając do oporu pokrętło w kierunku zgodnym ze strzałką B rys. 101.

Otwieranie


Zamykanie


Przy otwartym dopływie powietrza i włączonej klimatyzacji do schowka dociera chłodne powietrze.

Jeżeli klimatyzacja jest wyłączona i wylot zostanie otwarty, do schowka napływa świeże powietrze z zewnątrz lub powietrze z wnętrza samochodu.

UWAGA

Ze względów bezpieczeństwa w czasie jazdy schowek powinien być zawsze zamknięty.

Informacja

Jeżeli wentylacja schowka nie jest używana, zalecamy zamknąć dopływ powietrza.

Schowek na okulary

Rys. 100 Otwieranie schowka na okulary Maksymalne dozwolone obciążenie schowka na okulary wynosi 250 g. Otwieranie Nacisnąć przycisk A rys. 100. S ...

Schowek pod fotelem pasażera

Rys. 102 Otwieranie schowka Maksymalne dozwolone obciążenie schowka wynosi 1,5 kg. Otwieranie Pociągnąć uchwyt w kierunku strzałki 1 rys. 1 ...

Categorie