Skoda Superb: Rezerwa paliwa

Gdy świeci się - ilość paliwa w
zbiorniku osiągnęła poziom rezerwy (ok. 6 litrów).

M.Zatankuj paliwo. Zasięg: ...

 S.  ZATANKUJ PALIWO ZASIEG ...

Jako dźwięk ostrzegawczy rozlega się również sygnał akustyczny.

Informacja

Komunikat na wyświetlaczu zniknie po zatankowaniu i przejechaniu krótkiego odcinka.

Asystent kontroli pasa ruchu
(Lane Assist)

Lampki kontrolne wskazują stan
systemu Lane Assist.

Dalsze informacje dotyczące Lane Assist

Kierunkowskazy


Gdy miga - włączony jest lewy
kierunkowskaz.

Gdy miga   - włączony jest
prawy kierunkowskaz.

W razie usterki w kierunkowskazach lampka kontrolna miga dwa razy szybciej.

Nie dotyczy to jazdy z przyczepą.

Po włączeniu świateł awaryjnych migają równocześnie wszystkie kierunkowskazy i obie lampki kontrolne.

Ciśnienie powietrza w oponach

Zmiana ciśnienia w oponach Gdy świeci się - doszło do zmiany ciśnienia w jednej z opon. Jako dźwięk ostrzegawczy rozlega się ró ...

Kierunkowskazy przyczepy

Gdy miga   - włączone są kierunkowskazy przyczepy. Jeżeli przyczepa jest przyłączona, a lampka kontrolna  nie miga, jeden z kierun ...

Categorie