Skoda Superb: Ręczna zmiana biegów (tiptronic)

Skoda Superb –> Jazda –> Ruszanie i jazda –> Automatyczna skrzynia biegów –> Ręczna zmiana biegów (tiptronic)

Rys. 171 Dźwignia sterująca / kierownica wielofunkcyjna
Rys. 171 Dźwignia sterująca / kierownica wielofunkcyjna

Funkcja tiptronic umożliwia ręczną zmianę biegów przy użyciu dźwigni sterującej lub kierownicy wielofunkcyjnej. Ten tryb można wybierać w stojącym pojeździe oraz podczas jazdy.

Aktualny włączony bieg wyświetla się na wyświetlaczu rys. 169 na stronie 141.

Podczas zmiany biegów uwzględnić wskazówki dotyczące zalecanych biegów

Przełączenie na ręczną zmianę biegów

W momencie przełączania na ręczną zmianę biegów podczas jazdy utrzymany zostaje aktualnie włączony bieg.

Zmiana biegu na wyższy

Zmiana biegu na niższy (redukcja biegu)

Tymczasowe przełączanie na ręczną zmianę biegów w położeniu D/S

Jeden z przełączników kołyskowych - / + pociągnąć krótko do kierownicy rys. 171.

Zaprzestanie obsługi przełączników kołyskowych - / + przez czas dłuższy niż 1 minuta spowoduje wyłączenie ręcznej zmiany biegów. Tymczasowe przełączanie na ręczną zmianę biegów można w każdej chwili wyłączyć przez pociągnięcie przez dłużej niż 1 sekundę przełącznik kołyskowy + do kierownicy.

Informacja

Blokada dźwigni sterującej

Rys. 170 Przycisk blokujący Dźwignia sterująca jest zablokowana w trybie P i N, co pozwala uniknąć przypadkowego włączenia trybu jazdy do ...

Ruszanie i jazda

Ruszanie Włączyć silnik. Wcisnąć do końca i trzymać wciśnięty pedał hamulca. Nacisnąć i przytrzymać przycis ...

Categorie