Skoda Superb: Ręczna obsługa rolety przeciwsłonecznej

Skoda Superb –> Obsługa –> Odryglowanie i otwieranie –> Panoramiczny dach przesuwno-uchylny –> Ręczna obsługa rolety przeciwsłonecznej

Rys. 52 Obsługa rolety przeciwsłonecznej
Rys. 52 Obsługa rolety przeciwsłonecznej

Roletę przeciwsłoneczną dachu przesuwno-uchylnego otwiera się ręcznie, pociągając za uchwyt w kierunku zgodnym ze strzałką A , a zamyka się w kierunku zgodnym ze strzałką B rys. 52.

UWAGA

Podczas obsługi rolety przeciwsłonecznej należy zachować ostrożność w celu uniknięcia zgniecenia - ryzyko obrażeń!

Usterki dachu przesuwno-uchylnego

Rys. 51 Obsługa dachu przesuwnouchylnego Jeżeli akumulator samochodu był odłączany i ponownie podłączony, może się zdarzyć, ...

Elektryczna obsługa rolety przeciwsłonecznej

Rys. 53 Obsługa rolety przeciwsłonecznej Przesuwaną roletę przeciwsłoneczną (dalej nazywaną krótko roletą przeciwsłoneczn ...

Categorie