Skoda Superb: Przerwanie / ponowne uruchomienie regulacji

Skoda Superb –> Jazda –> Układy wspomagające –> Automatyczna regulacja odległości (ACC) –> Przerwanie / ponowne uruchomienie regulacji

Przerwanie regulacji

lub

Regulacja zostaje przerwana, prędkość zostaje zapamiętana.

Ponowne uruchomienie regulacji

UWAGA

Regulację można przywrócić tylko wtedy, gdy zapamiętana prędkość nie będzie zbyt duża w aktualnych warunkach ruchu drogowego.

Informacja

Regulacja zostaje również przerwana, jeżeli pedał sprzęgła zostanie naciśnięty na dłużej niż 30 s.

Uruchomienie regulacji

Podstawowe warunki dla uruchomienia regulacji ACC jest aktywny. ASR jest aktywny strona 148, Systemy hamowania i stabilizacji. W pojazdach z ręczną skrzynią ...

Ustawienie / zmiana wybranej prędkości

Wybraną prędkość ustawia się lub zmienia za pomocą dźwigni obsługowej rys. 204 na stronie 170. Wybrana prędkość zapami&# ...

Categorie