Skoda Superb: Przegląd obsługi

Rys. 204 Dźwignia obsługowa
Rys. 204 Dźwignia obsługowa

Przegląd funkcji ACC, obsługiwanych za pomocą dźwigni rys. 204

 1. aktywacja ACC (regulacja
  nieaktywna)
 2. rozpoczęcie regulacji (ponowne)
  / zwiększanie prędkości skokowo o 1 km/h (pokonanie siły sprężynowania)
 3. przerwanie regulacji (pozycja
  sprężynowania)
 4. dezaktywacja ACC

 5. zwiększanie prędkości skokowo
  o 10 km/h
 6. zmniejszanie prędkości
  skokowo o 10 km/h
 1. ustawianie poziomu odstępu

 2. rozpoczęcie regulacji (przejęcie
  aktualnej prędkości) / zmniejszanie prędkości skokowo o 1 km/h

Informacja

Jeżeli dźwignia rys. 204 zostanie przestawiona bezpośrednio z położenia
do położenia
, pokonując opór
sprężyny, aktualna prędkość zostanie zapisana i regulacja rozpocznie się.

Automatyczne zatrzymywanie i ruszanie

Przy użyciu ACC samochody z automatyczną skrzynią biegów można całkowicie zatrzymać i ponownie ruszyć. Całkowite zatrzymanie Gdy p ...

Uruchomienie regulacji

Podstawowe warunki dla uruchomienia regulacji ACC jest aktywny. ASR jest aktywny strona 148, Systemy hamowania i stabilizacji. W pojazdach z ręczną skrzynią ...

Categorie