Skoda Superb: Proaktywna ochrona jadących (Crew Protect Assist)

Skoda Superb –> Jazda –> Układy wspomagające –> Proaktywna ochrona jadących (Crew Protect Assist)

Proaktywna ochrona jadących (dalej nazywana krótko systemem) zwiększa ochronę pasażerów siedzących z przodu w sytuacjach, które mogą prowadzić do zderzenia lub dachowania pojazdu.

UWAGA

Należy przestrzegać wskazówek ogólnych dotyczących używania układów wspomagających strona 147, w części Wprowadzenie do tematu.

Informacja

Długość eksploatacji komponentów systemu jest nadzorowana elektronicznie.

Dalsze informacje strona 37,
Systemy bezpieczeństwa.

Zasada działania

W krytycznych sytuacjach drogowych (np. hamowanie awaryjne lub nagła zmiana kierunku jazdy) w celu zmniejszenia ryzyka ciężkich obrażeń mogą zostać wykonane oddzielnie lub jednocześnie następujące czynności.

Gdy krytyczna sytuacja drogowa minie, pasy bezpieczeństwa zostają ponownie poluzowane.

System działa na dwóch poziomach ochrony.

Pierwszy poziom ochrony

System ingeruje już w sytuacjach, które mogą występować przy dynamicznym stylu jazdy. Pomaga to przede wszystkim w utrzymaniu kierowcy i pasażera w prawidłowej pozycji.

Pierwszy poziom ochrony można dezaktywować w jeden z następujących sposobów.

Po wyłączeniu i ponownym włączeniu zapłonu, jeśli nie jest wybrany tryb jazdy Sport, aktywacja systemu następuje na obu poziomach ochrony.

Drugi poziom ochrony

System ingeruje dopiero wtedy, gdy sytuacja zostanie oceniona jako krytyczna, np. hamowanie awaryjne przy dużej prędkości.

Dezaktywowanie tego poziomu ochrony jest niemożliwe.

Pojazdy wyposażone w system Front Assist

W pojazdach wyposażonych w system Front Assist system jest rozszerzony o informacje z czujnika radarowego strona 148. Na podstawie tych informacji ingerencja systemu może mieć miejsce również w przypadku wykrycia zagrożenia kolizją z przeszkodą znajdującą się przed pojazdem.

Ingerencja systemu na podstawie danych z czujnika radarowego może nastąpić tylko wtedy, gdy czujnik radarowy jest w pełni sprawny.

Informacja

Po wyłączeniu czołowej poduszki powietrznej pasażera strona 19 funkcja napinaczy pasów dla siedzenia pasażera jest wyłączona.

Ustawienia trybu Individual

W trybie Individual można ustawić układy pojazdu następująco. DCC: - ustawianie charakterystyki amortyzatorów Comfort - komfortowa Normal - n ...

Asystent kontroli pasa ruchu (Lane Assist)

Rys. 211 Okno podglądu kamery dla Lane Assist Asystent kontroli pasa ruchu (zwany dalej krótko systemem) pomaga w utrzymaniu pojazdu między liniami wyznacz ...

Categorie