Skoda Superb: Pozycja menu Telefon

Skoda Superb –> Obsługa –> System informacyjny –> Wyświetlacz MAXI DOT –> Pozycja menu Telefon

Wybieranie pozycji menu Telefon

Wyświetla się lista połączeń.

Jeżeli lista połączeń nie zawiera wpisów, wyświetla się następujący komunikat: Brak wpisów.

Na liście obok poszczególnych wpisów są wyświetlane następujące symbole:

połączenie przychodzące


połączenie wychodzące


połączenie nieodebrane


połączenie wychodzące

Przerwij - kończenie wybierania


połączenie przychodzące

Bieżąca rozmowa lub konferencja

Bieżąca i zawieszona rozmowa

Symbole na wyświetlaczu

poziom naładowania baterii
telefonu1)

siła sygnału1)


telefon jest połączony z
urządzeniem

nieodebrane połączenia (jeżeli
jest więcej połączeń nieodebranych, obok symbolu jest wyświetlana ich liczba)

mikrofon jest wyłączony


Pozycja menu Asystenci

Wybieranie pozycji menu Asystenci

lub

W pozycji menu Asystenci można aktywować / dezaktywować systemy Front Assist, asystenta kontroli pasa ruchu (Lane Assist), asystenta wyjazdu z miejsca parkowania i asystenta kontroli martwego punktu.

Pozycja menu Audio

Wybieranie pozycji menu Audio W menu głównym wybrać i potwierdzić pozycję menu Audio. Na wyświetlaczu widoczne są następujące ...

Wskaźnik kierunków geograficznych

Rys. 34 Wskaźnik kierunków geograficznych Dotyczy pojazdów z fabrycznie wbudowanym systemem nawigacji. Przy włączonym zapłonie na wyś ...

Categorie