Skoda Superb: Pozycja menu Nawigacja

Skoda Superb –> Obsługa –> System informacyjny –> Wyświetlacz MAXI DOT –> Pozycja menu Nawigacja

Wybieranie pozycji menu Nawigacja

Następuje prowadzenie do celu

Po wyborze wyświetlane są graficzne wskazówki jazdy oraz dalsze informacje o trasie i celu.

Brak prowadzenia do celu

Po wyborze wyświetlany jest symbol kompasu / pojazdu wskazujący aktualną pozycję pojazdu względem stron świata.

Następnie przez obrócenie pokrętła G rys. 33 na stronie 48 na kierownicy wielofunkcyjnej można wyświetlić menu Ostatnie cele.

W wyświetlonym menu znajduje się pozycja menu Adres domowy i lista ostatnich celów.

Wybranie jednej z pozycji menu powoduje wyświetlenie nazwy celu i następujących pozycji:

Jeżeli adres domowy nie jest określony w pozycji menu Adres domowy, wyświetla się komunikat: Wprowadź adres domowy w systemie Infotainment.

Obsługa za pomocą kierownicy wielofunkcyjnej

Rys. 33 Przyciski / pokrętła: na kierownicy wielofunkcyjnej Opis obsługi za pomocą przycisków znajdujących się na kierownicy wielofunkcy ...

Pozycja menu Audio

Wybieranie pozycji menu Audio W menu głównym wybrać i potwierdzić pozycję menu Audio. Na wyświetlaczu widoczne są następujące ...

Categorie