Skoda Superb: Połączenie ze SmartGate za pomocą Wi-Fi Direct

Skoda Superb –> Obsługa –> System informacyjny –> SmartGate –> Połączenie ze SmartGate za pomocą Wi-Fi Direct

Rodzaje połączenia przewidziane dla urządzeń komunikacyjnych z systemem operacyjnym Android.

Nawiązywanie połączenia

Za pomocą Wi-Fi Direct ze SmartGate można jednocześnie połączyć maksymalnie dwa urządzenia komunikacyjne z dowolną ilością otwartych aplikacji ŠKODA.

Aby nawiązać połączenie ze SmartGate w innym samochodzie, należy najpierw w aplikacji SmartGate zakończyć nawiązane połączenie, a następnie nawiązać nowe.

Rozłączanie połączenia

Połączenie można rozłączyć na jeden z poniższych sposobów.

Połączenie automatyczne

Jeżeli urządzenie komunikacyjne było już połączone ze SmartGate, połączenie zostanie przywrócone automatycznie po włączeniu zapłonu.

Interfejs internetowy SmartGate

Za pomocą interfejsu internetowego SmartGate można zmieniać ustawienia parametrów SmartGate.

W wyszukiwarce internetowej urządzenia komunikacyjnego podłączonego za pomocą Wi-Fi wpisać następujący adres.

Zmiany w ustawieniach zostaną zastosowane dopiero po naciśnięciu przycisku "Save" a następnie "Reboot".

Połączenie ze SmartGate za pomocą Wi-Fi

Nawiązanie połączenia z urządzeniem komunikacyjnym z systemem Android Włączyć zapłon. Włączyć Wi-Fi w urządzeniu, ...

Zmiana hasła / kodu PIN

Hasło do połączenia Wi-Fi ustawione fabrycznie składa się z pełnego numeru identyfikacyjnego samochodu (wpisywanego wielkimi literami), natomiast has ...

Categorie