Skoda Superb: Połączenie ze SmartGate za pomocą Wi-Fi

Skoda Superb –> Obsługa –> System informacyjny –> SmartGate –> Połączenie ze SmartGate za pomocą Wi-Fi

Nawiązanie połączenia z urządzeniem komunikacyjnym z systemem Android

Za pomocą Wi-Fi ze SmartGate można jednocześnie połączyć maksymalnie cztery urządzenia komunikacyjne z dowolną ilością otwartych aplikacji ŠKODA.

Nawiązanie połączenia z urządzeniem komunikacyjnym z systemem iOS

Za pomocą Wi-Fi ze SmartGate można jednocześnie połączyć maksymalnie cztery urządzenia komunikacyjne. W tych urządzeniach komunikacyjnych można uruchomić jednocześnie maksymalnie cztery aplikacje ŠKODA.

Rozłączanie połączenia

Połączenie można rozłączyć na jeden z poniższych sposobów.

Połączenie automatyczne

Jeżeli urządzenie komunikacyjne było już połączone ze SmartGate, połączenie zostanie automatycznie przywrócone po spełnieniu niżej podanych warunków.

SmartGate

Rys. 36 Strona internetowa ŠKODA SmartGate dysponuje systemem, który umożliwia przesyłanie określonych danych jazdy (np. zużycie paliwa, pr ...

Połączenie ze SmartGate za pomocą Wi-Fi Direct

Rodzaje połączenia przewidziane dla urządzeń komunikacyjnych z systemem operacyjnym Android. Nawiązywanie połączenia Włączyć ...

Categorie