Skoda Superb: Pilot zdalnego sterowania

Rys. 160 Pilot zdalnego sterowania
Rys. 160 Pilot zdalnego sterowania

Ogrzewanie postojowe i wentylację postojową (zwane dalej krótko ogrzewaniem postojowym) można włączać i wyłączać pilotem zdalnego sterowania.

Działanie i opis pilota zdalnego sterowania rys. 160

  1. lampka kontrolna
  2. antena

włączanie ogrzewania postojowego


wyłączanie ogrzewania postojowego


W celu włączenia lub wyłączenia ogrzewania postojowego trzymać pilot zdalnego sterowania pionowo z anteną B rys. 160 skierowaną do góry. Anteny nie należy przy tym zakrywać palcami ani dłonią.

Ogrzewanie postojowe będzie można bezpiecznie włączyć lub wyłączyć pilotem zdalnego sterowania tylko wtedy, gdy odstęp między pilotem zdalnego sterowania a samochodem będzie wynosił co najmniej 2 m.

Lampka kontrolna w pilocie zdalnego sterowania przekazuje użytkownikowi po naciśnięciu przycisku różne informacje zwrotne.

Wskazanie lampki kontrolnej A rys. 160 Znaczenie
Świeci przez około 2 sekundy na zielono. Ogrzewanie postojowe zostało włączone.
Świeci przez około 2 sekundy na czerwono. Ogrzewanie postojowe zostało wyłączone.
Przez około 2 sekundy miga powoli na zielono. Sygnał włączenia nie został odebrany.
Przez około 2 sekundy miga szybko na zielono. Ogrzewanie postojowe jest zablokowane, np. z powodu braku dostatecznej ilości paliwa w zbiorniku lub wystąpienia usterki ogrzewania postojowego.
Miga przez około 2 sekundy na czerwono. Sygnał wyłączenia nie został odebrany.
Przez około 2 sekundy świeci na pomarańczowo, a następnie na zielono lub czerwono. Bateria jest słaba, ale sygnał włączenia lub wyłączenia został odebrany.
Przez około 2 sekundy świeci na pomarańczowo, a następnie miga na zielono lub czerwono. Bateria jest słaba, sygnał włączenia lub wyłączenia nie został odebrany.
Miga przez około 5 sekund na pomarańczowo. Bateria jest całkowicie wyczerpana, sygnał włączenia lub wyłączenia nie został odebrany.

Wymienić baterię

OSTROŻNIE

Włączanie / wyłączanie

Rys. 159 Przycisk bezpośredniego włączania / wyłączania ogrzewania dodatkowego (ogrzewania postojowego i wentylacji postojowej) na panelu obsł ...

Jazda

...

Categorie